Om Klubben

Kontingent

Foreningens kontingent er som følger

2021:

Aktive medlemmer betaler 10 årlige rater af 100 kr

Aktive medlemmers kontingent forfalder til betaling forud månedsvis (med undtagelse af månederne januar og juli)


Passive medlemmer betaler 1 rate af 200 kr

Passive medlemmers kontingent betales forud for et år ad gangen pr. 1. feb. Ved indmeldelse i perioden 1/8 - 31/1 betales ½ kontingent

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den årlige generalforsamling. 

Bestyrelsen

Formand: Heidi Hansen

Kasserer: Jørgen Brøndgaard

Bestyrelses medlem: Kennet Madsen

Bestyrelses medlem: Jens Sindberg

Bestyrelses medlem: Peter Mortensen